Musume DOKYU! Eruda Yonchoume no Hitobito - Idol Page

Who appears in which episode

...................................................... ............................................. ...................................................................................................................................
Natsumi Abe 33 Episodes:
11-13, 17-18, 20-24, 27-30, 43-52, 62-63, 70-72, 74-75, 78-79
Asami 2 Episodes:
32-33
Maki Goto 19 Episodes:
5-8, 14-15, 19-20, 32-33, 36-40, 52-55
Kaori Iida 2 Episodes:
17-18
Atsuko Inaba

11 Episodes:
52-58, 63-66
Ayaka Kimura 5 Episodes:
36-37, 68-70
Aya Matsuura 5 Episodes:
3-5, 7-8
Miuna 2 Episodes:
76-77
Megumi Murata 14 Episodes:
16, 25-26, 31, 52-55, 58-61, 66-67
Yuko Nakazawa 5 Episodes:
64-66, 74-75
Masae Otani 25 Episodes:
9-10, 16, 24-26, 31, 34-35, 58-61, 66-67, 76-77, 80-87
Hitomi Saito 35 Episodes:
7, 12, 23-24, 27-30, 36, 39-40, 43-44, 49-55, 63-66, 73-75, 80-87
Mai Satoda 16 Episodes:
9-10, 16, 24, 34-35, 76-77, 80-87
Ayumi Shibata 21 Episodes:
5-6, 14-15, 32-33, 38-40, 58-60, 73, 80-87
Mari Yaguchi 20 Episodes:
8-9, 23-26, 41-46, 49-52, 55-58
Kei Yasuda 6 Episodes:
1-2, 5, 41-43,

Episodes 1-40 * Episodes 41-79 * Episodes 80-87